هدف ماد The Business Mega Pack این است که مشاغل را بیشتر شبیه آنلاین کند. برای خرید یک بیزینس: هنگامی که بسته mod یا فعالیت مورد نظر خود را به درستی نصب کردید، ابتدا باید تلفن خود را باز کرده و به مخاطبین بروید و به Business Helper Contact دسترسی پیدا کنید، از طریق این منو می‌توانید مکان را برای خرید هر شرکت تجاری، یک بیزینس، سفارش اتومبیل از مشاغل، بررسی سطح سهام خود و کلی امکانات بزرگ دیگر مشاهده نمایید و سپس شروع به راه انداختن بیزینس بزرگ خود کنید و به یک مولتی میلیاردر در لوس سانتوس تبدیل شوید. با گیم تو دانلود و دانلود The Business Mega Pack برای GTA V همراه باشید.

بیزینس‌های این ماد:

  • Primary
  • Afterhours Business (Business Redesign Update 1.0)
  • Arena Wars Business (Business Redesign Update 1.0)
  • Biker Business (Business Redesign Update 1.0)
  • Executive Business(Business Redesign Update 1.0)
  • Gunrunning Busness (Business Redesign Update 1.0)
  • Doomsday Heist Business(Business Redesign Update 1.0)
  • Smuggler’s Run Business (Business Redesign Update 1.0)
  • Lamar’s Custom Classics Business (Business Redesign Update 1.0)
  • Diamond Casino and Resort Business (Business Redesign Update 1.0)